As roma fanclub

Oseba, ki je bila zadolžena za izobraževalni nadzor Ministrstva za izobraževanje, je odgovorila na vprašanje poročevalca o "Obvestilu o zaplembi serije predšolskega izobraževanja na okrožju Favorites"

Pred kratkim je Generalni urad Ministrstva za izobraževanje izdal „Obvestilo o identifikaciji serije predšolskega izobraževanja za p