Podatkovna znanost in komercialna obveščevalna prijava: razkrijte skrite zakone komercialnih operacij

Estimated read time 2 min read

Uvod:S hitrim razvojem informacijske tehnologije in podatkovne tehnologije sta podatkovna znanost in komercialna inteligenca postala nepogrešljiv in pomemben del današnjih podjetij.Ta članek bo predstavil koncepte, metode aplikacij in pomembno vlogo podatkovne znanosti in poslovne inteligence, ki bo bralcem pomagala razumeti, kako uporabljati podatkovne znanosti in komercialne inteligence za razkritje skritih zakonov komercialnih operacij in zagotavljanje močne podpore za razvoj razvoja in odločitev -sprejemanje podjetja

1. Podatkovna znanost:
Data Science je celovita disciplina, ki zajema več disciplin, kot so statistika, matematično modeliranje, strojno učenje, obdelava podatkov in vizualizacija podatkov.Glavni cilj znanosti o podatkih je razkriti zakone in načine podatkov z zbiranjem, obdelavo in analizo podatkov.

2. Poslovna inteligenca:
Komercialna inteligenca je sistem za podporo, ki temelji na odločitvi, ki temelji na analizi.

1. Zbiranje in čiščenje podatkov:
Znanstveniki podatkov zbirajo in razvrščajo velike strukturirane in neobjavljene podatke na različne načine in jih očistijo, da se zagotovi natančnost in doslednost podatkov.

2. Raziskovanje in analiza podatkov:
Znanstveniki podatkov raziskujejo in analizirajo podatke s statistično analizo, rudarjenjem podatkov in metodami strojnega učenja ter odkrivajo zakone, trende in modele le -teh.

3. Vizualizacija podatkov:
Z vizualnimi orodji in tehnologijo so rezultati analize prikazani v grafikonih, slikah in grafiki, ki pomagajo podjetjem odločevalcem, da razumejo pomen podatkov bolj intuitivno in sprejemajo ustrezne odločitve.

1. Optimizirajte učinkovitost obratovanja:
Sistem komercialne inteligence lahko podjetjem pomaga pri spremljanju in ocenjevanju njihove uspešnosti v realnem času ter poišče ključne kazalnike in vpliva na dejavnike velikih podatkov za optimizacijo poslovnih procesov in dodeljevanja virov ter izboljšanje učinkovitosti poslovanja.

2. Podporna formulacija odločitve:
Sistem komercialne obveščevalne službe zagotavlja natančno in pravočasno podporo odločanju za nosilce odločanja s podjetji s funkcijami vizualizacije podatkov in poročanjem, da bi jim pomagali bolje razumeti trenutni poslovni status in prihodnje trende ter sprejemati pravilne odločitve.

3. Kopanje tržnih priložnosti:
Sistemi komercialne inteligence lahko analizirajo veliko število podatkov na trgu in vedenju potrošnikov, odkrijejo potencialne tržne priložnosti in trende porabe ter pomagajo podjetjem oblikovati tržne strategije in rešitve za inovacije izdelkov.

You May Also Like

More From Author