Šport omogoča, da otroci rastejo v zdravju in sreči

Ker je koncept „Health First“ postal bolj priljubljen, je pozitiven vpliv telesne vadbe na duševno zdravje pritegnil široko pozornost.Medtem ko izboljšujejo fiziko študentov, tudi pouk telesne vzgoje subtilno vpliva na psihološko stanje študentov.V podrobnih raziskavah o specifični vlogi višjih poklicnih telesnih vzgoj o študentskem izobraževanju o duševnem zdravju je namenjen zagotavljanju koristnih referenc za reformo in inovacije večjega poklicnega izobraževanja, ki postavljajo trdne temelje za celovit razvoj študentov in študentov in Prihodnja profesionalna pot, da bi resnično uresničili izobraževanje v prvotni namen zdrave rasti študentov.
Tečaji telesne vzgoje temeljijo na fizičnih vajah.Glede poučevanja vsebine so se višje poklicne šole vedno držale vodilne ideologije „Health First“ in zagotavljale več profesionalne tečaje, kot so drsanje, košarka Samo krepitev telesne vadbe študentov, hkrati pa poudarja, da spodbudi zanimanje študentov za šport in goji njihovo ozaveščenost o vseživljenjskem športu.Študenti so v smislu poučevanja vedno poudarjali status učenja študentov in v celoti igrali navdušenje nad učnim in učnim potencialom učencev.In bodite pozorni na posamezne razlike študentov in določite učne cilje in metode ocenjevanja, ki temeljijo na tej razliki, da bi zagotovili, da lahko večina študentov dokonča učne cilje učnega načrta.Zato so višji pouk poklicne telesne vzgoje pomemben način za izvajanje kakovostnega izobraževanja in gojenje celovitega razvoja talentov. Študentje, vendar tudi zadovoljujejo potrebe študentov in pripisujejo pomen čustveni izkušnji študentov, ki postavljajo trdne temelje za celovit razvoj študentov.
Tečaji telesne vzgoje pomagajo študentom, da urejajo svoja čustva in sproščajo stres.Glede na čustveno regulacijo, tečaje telesne vzgoje na prostem, na odprtem področju in čudovitem naravnem okolju pomagajo študentom, da se vodijo in sprostijo v svojih srcih in slabih čustvih.Preoblikovanje tega okolja študentom omogoča, da se začasno razbremenijo vsakodnevnega učnega pritiska in učinkovito lajšajo duševno utrujenost.V primerjavi s poučevanjem v učilnici ima telesna vzgoja večjo svobodo.V skladu s premiso in obvladovanjem osnovnih tehničnih bistvenih stvari lahko študentje svobodno vadijo.V tem vzdušju imajo študentje priložnost, da ločeno komunicirajo z učitelji ali razpravljajo o temah, ki nimajo nobene zveze s sošolci, kar študentom pomaga rešiti slaba čustva.Glede na sproščanje pritiska telesna vadba študentom omogoča, da uživajo fizično moč z udeležbo v različnih športih in pustite telesno vadbo in sprostitev.Ta fizična poraba pomaga zmanjšati psihološki pritisk in doseči učinek sprostitve telesa in uma.V fizični vzgoji morajo študenti skozi timsko delo dokončati različne športe.To skupinsko sodelovanje ne samo goji sposobnosti študentskega timskega dela, ampak tudi preusmeri pozornost študentov iz osebnega pritiska na timske cilje in s tem razprši pritisk, s katerim se soočajo posamezniki.Zato s preobrazbo v okolju psihološki učinki prostih dejavnosti, fizične porabe in sprostitve ter timskega dela in stresnega razpršenosti s preobrazbo okolja, psihološkimi učinki proste aktivnosti pozitivno vplivajo na čustveno regulacijo in sproščanje pritiska študentov.Ti vplivi pomagajo izboljšati duševno zdravje učencev in jim omogočajo, da se lahko bolj mirno odzovejo, ko se soočajo z izzivi pri učenju in življenju.
Gojite samozavest in sposobnost sodelovanja z ekipami.Sodelujte v športnih dejavnostih, zlasti kolektivnih projektih, lahko uveljavljajo občutek odgovornosti in samozavesti študentov ter gojijo njihov timski duh in sposobnost sodelovanja.Glede na samostojno usposabljanje je treba izboljšati samozavest z izzivi in ​​uspešnimi izkušnjami.V razredu visoke vokalne telesne vzgoje so učitelji postavljali izzive na različnih stopnjah težavnosti, da bi učencem omogočili uspeh pri izpolnjevanju naloge in postopoma vzpostavili samozavest.Na primer, v projektih z visokimi in stolpci lahko učitelji prilagodijo višino ali težavnost učencev na podlagi dejanske sposobnosti študentov, tako da lahko študenti čutijo svoj napredek in sposobnost izboljšanja po nenehnih poskusih in uspehu.Drugi je sprejeti mehanizem za ocenjevanje spodbud.Vzpostavitev mehanizma za ocenjevanje spodbud za pravočasno potrditev in nagrade prizadevanjem in napredkom študentov, kar lahko močno izboljša samozavest študentov.Na primer, učitelji javno izražajo svoje izjemne učence v učilnici ali postavijo nekaj majhnih nagrad, da bi študente motivirali, da še naprej napredujejo.Tretji je biti pozoren na drugačno osebnost in poučevati glede na njihovo sposobnost.Vsak študent ima svojo edinstveno telesno pripravljenost in športne sposobnosti.To ne more samo zagotoviti, da lahko vsak študent nekaj pridobi v razredih telesne vzgoje, ampak jim omogoča tudi, da vzpostavijo zaupanje na področje ustreznega.Glede na usposabljanje sposobnosti skupinskega sodelovanja je treba spodbujati timsko delo s kolektivnimi projekti.V razredih visoke, ki so visoke, morajo učitelji organizirati nekatere kolektivne projekte, kot so košarkarska, nogometna in druga gibanja ekipe za gojenje sposobnosti sodelovanja študentov.V teh projektih morajo študenti sodelovati med seboj in skupaj sodelovati pri dokončanju nalog, da bi se naučili sodelovati z drugimi in kako delati za skupne cilje.Drugi je poudariti pomen timskega duha.Učitelji bi morali poudariti pomen timskega duha v učilnici, tako da lahko učenci razumejo, da imajo vsi v ekipi svoje vloge in odgovornosti le z medsebojno podporo in skupnimi prizadevanji.Učitelji lahko tudi motivirajo učence tako, da delijo nekaj uspešnih primerov ekipe in jim omogočijo, da uresničijo moč timskega dela.Tretji je gojiti komunikacijske veščine in sposobnost reševanja težav.Skupinsko sodelovanje ne zahteva samo sodelovanja med seboj, ampak tudi zahteva dobre komunikacijske spretnosti in sposobnost reševanja težav.V visokem pouku poklicne telesne vzgoje bi morali učitelji usmeriti učence, da se naučijo učinkovito komunicirati, kako se soočiti in rešiti težave v skupini.To ne more samo izboljšati sposobnosti študentskega timskega dela, ampak je tudi trden temelj za njihovo prihodnjo kariero.
Oblikujte zdrav življenjski slog.Višji razredi poklicne telesne vzgoje lahko študente vodijo k vzpostavitvi koncepta zdravega življenjskega sloga.In zdrave življenjske navade pozitivno vplivajo na duševno zdravje študentov in jim lahko pomagajo ohraniti pozitiven odnos.Glede oblikovanja zdravega življenja je prva gojiti navado redne vadbe.Višji razredi poklicne telesne vzgoje spodbujajo zanimanje študentov za šport z bogatimi in raznolikimi športnimi dejavnostmi.To zanimanje se pogosto lahko spremeni v motivacijo avtonomne vadbe po pouku, kar študente spodbudi k razvitvi navade redne vadbe.Redna vadba je pomemben del zdravega življenjskega sloga, ki pomaga ohranjati dobro zdravje in preprečiti bolezni.Drugo je poučevanje metod znanstvene vadbe.V telesni vzgoji učitelji ne bodo le poučevali posebnih športnih veščin učencev, ampak tudi poučevali metode in previdnostne ukrepe znanstvene vadbe.To znanje in metode lahko študentom pomagajo pri varnejšem in učinkovitejšem, izogibanju škode in bolje ohraniti zdrav življenjski slog.Tretjič je poudariti razumno prehrano in počitek: višji razredi poklicne telesne vzgoje običajno vključujejo znanje o športni prehrani in študente poučite, kako se smiselno ujemati s svojo prehrano, da ustrezajo prehranskim potrebam po vadbi.Hkrati bodo učitelji poudarili tudi pomen počitka in okrevanja ter učencem pomagali pri gradnji dobrih navad dela in počitka.
Glede na oblikovanje pozitivne miselnosti je treba lajšati stres in izboljšati svoje razpoloženje.Vadba je eden od učinkovitih načinov za lajšanje stresa.Vadbene dejavnosti v višjih razredih poklicnega izobraževanja lahko študentom pomagajo sprostiti stres in izboljšati njihovo razpoloženje.V skladu s povezanimi raziskavami lahko vadba spodbudi možgane, da sprosti kemikalije, kot so endorfini, kar pomaga izboljšati čustva in ljudi počuti srečno in sproščeno.Drugi je gojenje zahtevnega duha in tlačnega odpornosti.Šport pogosto zahteva, da študentje premagajo različne težave in izzive.Študenti lahko z nenehnimi poskusi in prizadevanji postopoma gojijo duševno in protipremurno odpornost zahtevne.Ta duh študentom ne samo pomaga doseči dobre rezultate v športnih dejavnostih, ampak jim tudi pomaga pri soočanju in reševanju različnih težav v vsakdanjem življenju.Tretji je spodbujati komunikacijo in medsebojno pomoč med študenti.Kolektivne dejavnosti v višjih razredih poklicne telesne vzgoje lahko spodbujajo izmenjavo in sodelovanje med študenti.V tej interakciji se lahko študentje naučijo poslušati mnenja drugih, izražajo svoje mnenje in sodelujejo z drugimi, da opravljajo svoje naloge.Vzdušje komunikacije in medsebojne pomoči pomaga gojiti duh timskega dela študentov in hkrati jim omogoča, da občutijo skupno toplino in podporo, s čimer oblikujejo bolj pozitiven odnos.
Izboljšati psihološko kakovost in prilagodljivost.Različni izzivi in ​​tekmovanja v telesni vzgoji lahko uveljavljajo psihološko kakovost in prilagodljivost študentov.V smislu izboljšanja psihološke kakovosti je treba gojiti moč volje.V športnih dejavnostih mora vzdržljivostni trening, kot sta dolgoletni tek in plavanje, uveljavljati volje študentov, tako da lahko vztrajajo, ko se soočajo s težavami.Učitelji so v razredih telesne vzgoje vzpostavili nekaj zahtevnih nalog in prosili študente, naj jih dokončajo v določenem času, da se uveljavijo svoje odločnost in vztrajnost.Drugi je uravnavanje čustev.Športne dejavnosti lahko študentom pomagajo sprostiti kumulativni pritisk in negativna čustva, kot je odzračevanje njihovih čustev z boksom in jogo ter doseganje čustvenega ravnovesja.Učitelji vodijo učence, da se naučijo veščin čustvenega upravljanja v telesni vzgoji, kot sta globoko dihanje in meditacija, da bi jim pomagali bolje nadzorovati svoja čustva.Glede na izboljšanje prilagodljivosti je treba gojiti zmogljivosti natesti.Skupinske igre in tekmovanja v tečajih telesne vzgoje, kot sta nogomet in košarka, morajo hitro sprejemati odločitve na spreminjajočem se stadionu, da bi izboljšali svojo sposobnost odzivanja.Učitelji usposobijo hitri odziv in prilagodljivo sposobnost prilagajanja učencev z vzpostavljanjem nujnih primerov ali spreminjanja pravil.Drugo je izboljšati socialne veščine.Skupinsko sodelovanje v športnih dejavnostih zahteva, da se študenti naučijo komunicirati, pogajati in rešiti težave z ljudmi.Študenti se lahko s sodelovanjem v kolektivnih projektih naučijo sodelovati z ljudmi z različnimi osebnostmi in okoliščinami in s tem izboljšajo njihovo socialno prilagodljivost.Tretji je, da lahko razširimo območje psihološkega udobja.Izzivi in ​​težave v telesni vzgoji lahko študentom pomagajo razširiti območje psihološkega udobja, s čimer so bolj pripravljeni preizkusiti nove stvari in se soočiti z neznanim kontekstom.Učitelji spodbujajo in podpirajo učence, da preizkusijo različne stopnje športa in težave, da spodbudijo svojo duhovno in prilagodljivo sposobnost.
Pri višjem poklicnem izobraževanju so tečaji telesne vzgoje samo pomembni načini za izvajanje telesne kondicije študentov, ampak tudi ključna povezava za izboljšanje psihološke kakovosti študentov in spodbujanje njihovega celovitega razvoja.Ni težko ugotoviti, da vpliv pouka telesne vzgoje v višji pouk poklicnega izobraževanja na izobraževanje o duševnem zdravju študentov ni težko ugotoviti, da so razredi telesne vzgoje izvajali samozavest, sposobnost sodelovanja v skupini, sposobnost čustvene regulacije in oblikovanje sposobnosti čustvene regulacije in oblikovanje Zdrav življenjski slog in pozitivna miselnost.Izboljšanje te psihološke kakovosti in sposobnosti ne bo le pomagalo učencem, da se učijo in živijo med šolo, ampak so postale tudi trdne temelje za njihovo prihodnjo kariero in družbeno življenje.Zato je pomen višjih razredov poklicne telesne vzgoje samoumeven.To ni le učilnica telesne vzgoje, ampak tudi položaj izobraževanja o duševnem zdravju.Višji poklicni šoli morajo v celoti prepoznati pomembno vlogo telesne vzgoje v izobraževanju o duševnem zdravju študentov, nenehno optimizirati nastavitev tečajev telesne vzgoje, obogatiti učne vsebine in metode ter bolje zadovoljiti potrebe fizičnega in duševnega zdravja študentov.Študenti morajo tudi aktivno sodelovati v telesni vzgoji, da bi celovito izboljšali svojo telesno pripravljenost in psihološko kakovost ter se popolne priprave na prihodnje izzive.(Avtor: Lan Yan, Guangxi Poklicni in tehnični fakultet)
Vir: Guangming.com
Poročilo/povratne informacije

You May Also Like

More From Author